Obsah

Svoz odpadu

Zprávy

#

Jarní svoz Nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčané, v sobotu 6. května 2017 proběhne Jarní svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad budete moci osobně předat na dvou stanovištích v určených časech jedná se o tato dvě stanoviště: celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Luděk Pešek
#

Bioodpad

Vážení spoluobčané, v níže přiložených souborech PDF naleznete informace spojené se svozem Biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). Informace se týkají možnosti vyzvednutí sběrné nádoby a také termínech svozu. Sběrné hnědé nádoby na Bioodpad SVOZ BIOODPADU celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Luděk Pešek

Nový harmonogram svozu odpadu

Vážení spoluobčané, v níže přiloženém souboru naleznete harmonogram svozu odpadu, kde je už zahrnut také svoz bioopdadu. Harmonogram svozu + bioodpad pro kalendářní rok 2017 celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Luděk Pešek