Obsah

Informace z NPČŠ

Typ: ostatní
Informace z NPČŠ 1Aktuální informace ohledně situace v NPČŠ.

Vážení,

 

dovolte mi, abych vás informoval o aktuálních a plánovaných omezeních pro návštěvníky NP České Švýcarsko:

 

 • V pátek 24. března jsme od dodavatele převzali dokončenou sanaci nestabilních skalních bloků nad silnicí Hřensko – Mezní Louka; o dokončení sanace jsme informovali Správu údržby silnic Ústeckého kraje, starostu obce Hřensko, hejtmana Ústeckého kraje a další dotčené subjekty; po dokončení sanace pokračuje v této lokalitě výřez nebezpečných stromů zasažených požárem, který však, na rozdíl od sanace skal, probíhá již za běžného provozu na silnici (dochází pouze ke krátkodobým uzavírkám v řádu minut); silnice je tedy s opatrností průjezdná i průchozí.
 • Ve spolupráci s obcí Hřensko pokračují bezpečnostní těžby v Divoké soutěsce v úseku Mezní můstek – dolní přístaviště a nad plavební drahou; v týdnu od 3. do 7. dubna proběhne externí posouzení realizovaného zásahu z hlediska bezpečnosti návštěvníků (pozn.: termín zahájení povozu lodiček v Divoké soutěsce je v gesci provozovatele, tj. obce Hřensko).
 • V nejbližších dnech bude zahájena oprava zábradlí podél turistické trasy z Mezné k Meznímu můstku; cesta bude pro návštěvníky s opatrností průchozí i během probíhajících prací.
 • Byl dokončen bezpečnostní výřez rizikových stromů nad turistickou trasou Tři prameny – Pravčická brána; zároveň zde proběhlo externí posouzení realizovaného zásahu z hlediska zajištění bezpečnosti návštěvníků na turistické cestě a ve spolupráci s Českou geologickou službou proběhlo také bezpečnostní posouzení stability skalních bloků a svahů; od pondělí 27. března je tato cesta přístupná bez omezení, tj. 7 dní v týdnu.
 • Do  1. dubna bude dokončen výřez rizikových stromů a oprava povrchu cesty na tzv. Mlýnské cestě mezi osadou Mezná a rozcestím Tři prameny (tzv. alternativní trasa pro výlety k Pravčické bráně z Mezné a Mezní Louky nahrazující t.č. uzavřenou Gabrielinu stezku); v týdnu od 3. do 6. dubna bude dokončena instalace terénního navigačního systému (směrovky, vývěsní mapy) a v rámci zatraktivnění této cesty bude zároveň dokončeno nové vyhlídkové místo s výhledy na skalní masivy a požářiště v okolí Pravčické brány (vč. instalace dalekohledu).
 • Připravuje se rekonstrukce přístupů na vyhlídky Rudolfův kámen a Mariina skála, která si vyžádá krátkodobá omezení pro návštěvníky (pozn.: uvedené termíny se mohou měnit s ohledem na vývoj počasí, o případných změnách vás budeme informovat):

 

 1. Mariina skála – ve dnech 3. až 7. dubna, bude probíhat ruční transport materiálu na deponii k vyhlídce (vstup návštěvníků bude možný se zvýšenou opatrností), ve dnech 11. až 20.dubna bude probíhat vlastní montáž vyhlídky a bude platit úplný zákaz vstupu na vyhlídku.
 2. Rudolfův kámen - ve dnech 11. až 14. dubna, bude probíhat ruční transport materiálu na deponii k vyhlídce (vstup návštěvníků bude možný se zvýšenou opatrností), ve dnech 17. až 26. dubna bude probíhat vlastní montáž vyhlídky a bude platit úplný zákaz vstupu na vyhlídku.

 

 • Probíhá rekonstrukce účelové komunikace Saula – Tokáň; z důvodu probíhající rekonstrukce je omezen pohyb pěších návštěvníků a cyklistů: vstup, resp. pohyb je možný pouze o víkendech a svátcích, v pracovní dny pak pouze mezi 16.00 a 7.00 (tj. v době mimo probíhající práce); předpokládaný termín ukončení prací: konec května 2023.
 • Pokračuje bezpečnostní těžba v Kyjovském údolí (od Kyjova po Brtnický most); od 1. dubna bude pro veřejnost otevřen úsek Kyjov (vstup do NP) – Klenotnice, včetně skalní stezky přes Kyjovský hrádek; předpokládaný termín ukončení prací v Kyjovském údolí: konec dubna 2023.
 • Do soboty 1. dubna probíhá bezpečnostní těžba podél turistické trasy Zadní Doubice – Hadí pramen; po dobu probíhajících prací zde platí úplný zákaz vstupu pro pěší i cyklisty! (pozn.: turisté mohou využít turistický přechod v Zadní Doubici ve směru od osady Kopec údolím Brtnického potoka).
 • Od pondělí 3. dubna do konce dubna 2023 bude probíhat bezpečnostní těžba podél cyklotrasy č. 3031 v úseku Hadí pramen – U Doubice (hranice NP); cesta bude s opatrností přístupná pro pěší i cyklisty, je však třeba počítat s pohybem lesnické techniky na cyklotrase a se zhoršenou průjezdností a průchodností trasy (možnost výskytu tzv. potěžebních zbytků na komunikaci).

 

Aktuální informace o omezeních pro návštěvníky najdete na  www.npcs.cz/bezpecnost

 

Předem děkujeme za sdílení této informace a omlouváme se za dočasná omezení pro návštěvníky NP a za snížení jejich návštěvnického komfortu. Naší snahou je prováděn všechna výše uvedená opatření v co možná nejkratších termínech, ale zároveň také maximálně šetrně k přírodnímu prostředí a ohleduplně vůči veřejnosti.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

 

S pozdravem

 

Mgr. Richard Nagel

ředitel odboru veřejných vztahů

Správa Národního parku České Švýcarsko


Vytvořeno: 31. 3. 2023
Poslední aktualizace: 31. 3. 2023 10:08
Autor: Luděk Pešek