Obsah

Kompostéry pro občany

Cílem projektu je zamezit vzniku textilního a biologického odpadu a zefektivnit tak více stávající systém odpadového hospodářství v obci. Jedná se především o zamezení skládkováná prostřednictvím zavedení efektrivního systému domácího kompostování a rozšířením sběrné sítě na textil. Dílčím cílem je také zametit vytváení nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně. Smyslem projektu je vytvořit fungující systém nakládání s odpady, která bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí

Záměr je dimenzován tak, aby opravdu efektivně došlo ke snížení produkce odpadů, zejména jeho biologicky rozložitelné složky ukládané na skládku, a to u producentů žijících v rodinných domech.

 

Tento projekt "Předcházení vzinu biologicky rozložitelných a textilních odpadu v obci Staré Křečany, reg. číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013162" je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

obj