Obsah

12.12.2018

Pozvánka na 2.VZZO 1

Pozvánka na 2.VZZO

Dne 19. prosince 2018 od 17:00 v Polyfunkčním domě Starých Křečan proběhne 2. veřejné zasedání zastupitelstva. V níže přiložených dokumentech naleznete pozvánku a program jednání.

Detail

06.12.2018

Udělení čestného občanství 1

Udělení titulu čestného občana

Dne 6. 12. 2018 předal starosta obce pět titulů čestného občana za záchranu života ze dne 14. 7. 2018. Jejich pohotová reakce dle vyjádření ošetřujícího doktora zachránila život pana M.H.

Detail

05.12.2018

Postupy při sanaci studní postižených povodněmi 1

Postupy při sanaci studní postižených povodněmi

Dokument obsahující postup pro řešení čištění studní postižených povodněmi.

Detail

28.11.2018

Zpravodaj - listopad 2018 1

Zpravodaj - listopad 2018

Starokřečanský zpravodaj - listopad 2018.

Detail

21.11.2018

Veřejná vyhláška - Změna odpadového hospodářství č.1/2018 1

Veřejná vyhláška - Změna odpadového hospodářství č.1/2018

Změna veřejné vyhlášky upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního opadu a systém nakládání se stavebním odpadem n území obce Staré Křečany.

Detail

23.12.2018

kapr

Vánoční prodej kaprů

Den před štědrým večerem, 23. 12. 2018, bude možné od 9:00 do 13:00 hod. před hasičskou zbrojnicí zakoupit vánočního kapra.

Obec Kunratice

23.12.2018

salát

Soutěž o nejlepší bramborový salát

Dne 23. prosince 2018 d 18:00 hod. se uskuteční již třetí ročník soutěže o nejlepší bramborový salát z Kunratic, Lipnice a Studeného!

Obec Kunratice