Kopec

Osada Kopec (do roku 1945 nesla německý název Hemmehübel) se nachází v údolí Brtnického potoka, západně od Brtníků. Správně náleží pod Staré Křečany. V roce 2011 zde trvale žilo dvanáct obyvatel.

Historie

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1720. Osidlování tohoto území je spojeno s těžbou dřeva. Na mapě Matthiase Oedera z roku 1592 najdeme na místě v té době ještě neexistující osady název Na staré pile a dále na toku Brtnického potoka další dva katry. V mlýnském soupisu z roku 1692 je uváděn jeden mlýn (tzv. dolní, později č.p. 32) s jedním mlecím zařízením a pilou. Ten byl dědičně propachtovaný Johannu Zimmerovi. Johann Zimmer zahynul roku 1707 pod padajícím kamením a jeho potomci na místě neštěstí postavili pamětní sloup se sochou sv. Antonína Paduánského. Před druhou světovou válkou se ve mlýně vyráběli větroně.

Dalším zdrojem obživy se stala práce v kamenolomech. Kámen ze zdejšího lomu byl použit na mnohé stavby na panství Salm-Reifferscheidtů, mezi jinými např. na kostel v Mikulášovicích či zámek v Lipové.

Z osady pochází i několik známých zvonařů, Zacharias Dittrich, Josef Pietschmann nebo Josef Kittl.

Do druhé světové války zde žili převážně Němci. Ti byli po skončení války vysídleni a i přes obrovskou propagandu a částečné znovuosídlení před válkou odsunutým českým obyvatelstvem zůstal kraj téměř liduprázdný. Díky tomu se o mnohá zdejší stavení nikdo nestaral, ta rychle chátrala a nejméně polovina domů byla zbourána.

Pamětihodnosti

  • Sloup se sochou svatého Antonína Paduánského z roku 1707. Soška poničena roku 1945, restaurována roku 1993, ale o pět let později byla ukradena. Současné soška z roku 2002 je dílem Pavla Svobody.
  • Kaple Panny Marie s oltářním obrazem Panny Marie, postavena roku 1809.
  • Kauferův kříž z roku 1804 je kovaný, zdobený postavami Ježíše Krista, Panny Marie a Máří Magdalény malovanými na plechu, podstavec je pískovcový. V roce 2016 zorganizoval jeho restaurování spolek Náš Kopec. Obnovený kříž požehnal dne 17. září 2016 generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek.
  • Památný strom Wäberova douglaska.

Obyvatelstvo a domy

Obyvatelstvo a domy
  1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelé 411 397 381 324 291 245 270 27 25 18 64 3 7 12
Domy 70 70 68 66 63 61 62 55   7 23 23 23 23
Počet domů z roku 1961 je zahrnut v domech místní části Brtníky.