Dotace - publicita

Ústecký kraj - Program 2024 - nákup pro hasiče 1

Ústecký kraj - Program 2024 - nákup pro hasiče

Datum: 18. 7. 2024

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 20. března 2024, usnesením č. 011/93R/2024 rozhodlo o podpoře projektu „Vybavení JSDH Brtníky 2024“
formou neinvestiční dotace ve výši Kč 100.000,-

Interreg - Česko-německé hry obcí v atletice 1

Interreg - Česko-německé hry obcí v atletice

Datum: 31. 5. 2024

Publicita projektu: Tschechisch-deutsche Leichtatlethikspiele der Gemeinden
Česko-německé hry obcí v atletice

Publicita - NADACE ČEZ  3

Publicita - NADACE ČEZ

Datum: 21. 12. 2023

Realizaci projektu "Výsadba stromů u hřbitova - Staré Křečany" podpořila Nadace ČEZ.

Publicita - projektová dokumentace na náves 1

Publicita - projektová dokumentace na náves

Datum: 5. 12. 2023

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 26.06.2023, usnesením č. 056/22Z/2023 rozhodlo o podpoře projektu „Souhrnná územní studie centra obce Staré Křečany“
formou investiční dotace ve výši Kč 200.000,-

obj

Oprava MK č. 15c Staré Křečany - Krásná Lípa

Datum: 25. 10. 2023

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz
www.sfzp.cz

obj

Obnova hřbitova v obci Staré Křečany - etapa č. 5

Datum: 7. 9. 2023

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 24.04.2023, usnesením č. 112/21Z/2023 rozhodlo o podpoře projektu „Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 5“ formou neinvestiční dotace ve výši Kč 263.610,-

obj

Obnova hřbitova v obci Staré Křečany - etapa č. 4

Datum: 5. 9. 2023

Projekt financován z prostředků http://www.mze.cz

obj

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V OBCI STARÉ KŘEČANY

Datum: 24. 8. 2023

Publicita k projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus.

obj

PUBLICITA PROJEKTU - "VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA MŠ"

Datum: 24. 8. 2023

Tento projekt podpořil Ústecký kraj: www.kr-ustecky.cz

obj

Infrastruktura Základní školy Staré Křečany

Datum: 24. 8. 2023

Povinnou publicitu projektu Infrastruktura Základní školy Staré Křečany naleznete zde.

Podpora bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů v obci Staré Křečany 1

Podpora bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů v obci Staré Křečany

Datum: 2. 1. 2023

Projekt: Podpora bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů v obci Staré Křečany

Publicita projektu - Oprava úseku MK č. 14cSK 1

Publicita projektu - Oprava úseku MK č. 14cSK

Datum: 20. 12. 2022

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.