Obsah

Staré Křečany - Protipovodňová opatření

registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011169

 

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky žadatele znalého místních poměrů s důrazem na zohlednění majetkoprávních vztahů a také požadavků ČHMÚ, správce povodí, MŽP ČR a HZS ČR.

 

Digitální povodňový plán najdete na webové adrese http://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/stare-krecany/

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

logo

Stanovení záplavového území

Mapa Staženo: 180x | 03.03.2022

Stránka

  • 1