Obsah

Zprávy

 Obecně závazná vyhláška č.1/2023 - požární řád obce 1

Obecně závazná vyhláška č.1/2023 - požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č.1/2023 - požární řád obce. celý text

ostatní | 1. 11. 2023 | Autor: Luděk Pešek
Obecně závazná vyhláška č.1/2023 -  o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci 1

Obecně závazná vyhláška č.1/2023 - o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci

Vyhláška o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. celý text

ostatní | 27. 10. 2023 | Autor: Luděk Pešek
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 - o místním poplatku za odpad 1

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 - o místním poplatku za odpad

Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpad z nemovité věci. celý text

ostatní | 3. 11. 2021 | Autor: Luděk Pešek
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 - systém odpadového hospodářství 1

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 - systém odpadového hospodářství

Vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území obce Staré Křečany. celý text

ostatní | 27. 8. 2021 | Autor: Luděk Pešek
OHLÁŠENÍ k místnímu poplatku z pobytu  1

OHLÁŠENÍ k místnímu poplatku z pobytu

Dokument ohlášení k místnímu poplatku z pobytu. celý text

ostatní | 8. 6. 2021 | Autor: Luděk Pešek
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 1

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Luděk Pešek
#

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Luděk Pešek
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obec Staré Křečany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství. celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor: Luděk Pešek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu. celý text

ostatní | 27. 6. 2019 | Autor: Luděk Pešek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu.
celý text

ostatní | 11. 6. 2019 | Autor: Luděk Pešek
Veřejná vyhláška - Změna odpadového hospodářství č.1/2018 1

Veřejná vyhláška - č.1/2018

Změna veřejné vyhlášky upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního opadu a systém nakládání se stavebním odpadem n území obce Staré Křečany. celý text

ostatní | 21. 11. 2018 | Autor: Luděk Pešek
Směrnice pro pronájem obecních bytů 1

Směrnice pro pronájem obecních bytů

Směrnice upravující pronájem obecních bytů. celý text

ostatní | 1. 8. 2018 | Autor: Luděk Pešek
Veřejná vyhláška - voda 1

Veřejná vyhláška - voda

Opatření při nedostatku vody. celý text

ostatní | 31. 7. 2018 | Autor: Luděk Pešek
Veřejná vyhláška č.1/2017 1

Veřejná vyhláška č.1/2017

Dokument o obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Luděk Pešek
Veřejná vyhláška - lesy 1

Veřejná vyhláška - lesy

Návrh opatření obecné povahy. celý text

ostatní | 18. 9. 2017 | Autor: Luděk Pešek
Vyhláška - zákaz vstupu do honitby Obora Valdek 1

Vyhláška - zákaz vstupu do honitby Obora Valdek

Opatření obecné povahy se zákazem vstupu do honitby obora Valdek v určitém termínu. celý text

ostatní | 14. 6. 2017 | Autor: Luděk Pešek
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 1

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného toku Mandava. celý text

ostatní | 30. 5. 2017 | Autor: Luděk Pešek
Systém shromažďování komunálního a stavebního odpadu 1

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Křečany. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek
Regulace provozování sázkových her 1

Obecně závazná vyhláška č.11/2011

Obecně závazná vyhláška č.11/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek
Požární řád obce 1

Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Staré Křečany č.1/2005 kterou se vydává požární řád obce Staré Křečany. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek
#

Poplatek za provoz komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek
Řád veřejného pohřebiště 1

Řád veřejného pohřebiště

Opatření obce č.4/2003 ohledně řádu veřejného pohřebiště. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek
#

Zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Nařízení obce č.1/2016. Tržní řád, který zakazuje pochůzkový a podomní prodej. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1

Obecně závazná vyhláška č.6/2011

Obecně závazná vyhláška č.6/2011 která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství + další doplnění parcel. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek
#

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek
#

Obecně závazná vyhláška č.10/2011

Obecně závazná vyhláška č.10/2011 o zákazu požívaní alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Luděk Pešek