Základní a mateřská škola

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany, okres Děčín, příspěvková organizace je tvořena dvěma samostatnými budovami od sebe vzdálenými cca 300 m.

Základní škola

Naše škola se nachází ve středu obce v klidné části s krásnou okolní přírodou.

V minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení a nová fasáda). Proběhla i velká rekonstrukce sklepních prostor, tělocvičny a školní družiny, modernizace školní kuchyně a interiéru budovy, sanace. Střecha, pod níž jsou připraveny k dobudování prostory pro volnočasové aktivity, dostala novou krytinu.

V nedávné době došlo k dokončení vybudování nové počítačové učebny a bezbariérového výtahu a vstupu do budovy.

Přilehlé dětské hřiště a multifunkční hřiště skýtají dětem provozovat volnočasové aktivity, výuku venku v altánu a pohyb venku během velké svačinové přestávky.

V budově ZŠ jsou i 2 oddělení školní družiny, jídelna, kuchyň, školní a obecní knihovna.

Spolupracujeme se Schrödingerovým institutem (bubny, zpěv, hudební přípravka+ jednorázové sportovní aktivity během školního roku), se správou  NP České Švýcarsko (pořady v Plšíkově učebně) a také s DDM Rumburk (Výtvarka a Sportovky).

Děti mají možnost výběru z mnoha  dalších zájmových kroužků (Rybářský, Šitíčko, Angličtina se Scottem, Sboreček, Doučování, Klub deskových her a zábavné logiky, Čtenářský klub). V kuchyňce družiny se také pravidelně peče a smaží. 

Malý počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup učitelů a AP ke každému žákovi a rodinnou atmosféru. Prioritou je i  VÝUKA  AJ  již od 1.třídy.

Velkou finanční oporou je obec, která  příspívá na plavecký výcvik, pomůcky, exkurze a další akce. A hlavně - zastřešuje realizaci projektů z EU.

Webové stránky školy: www.zsstarkrec.cz