Obsah

Základní a mateřská škola

 Je tvořena dvěma samostatnými budovami od sebe vzdálenými cca 300 m.

 

- Naše škola se nachází ve středu obce v klidné části s krásnou okolní přírodou. V minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací (výměna oken, zateplení a nová fasáda, moderní interiér a technické vybavení). V loňském roce proběhla velká rekonstrukce sklepních prostor a vybudování šaten pro děti.

     - Přilehlé nové dětské hřiště skýtá dětem provozovat volnočasové aktivity, výuku venku v altánu a pohyb venku během velké svačinové přestávky.
     - V budově ZŠ je i školní družina, jídelna a kuchyň.
     - Spolupracujeme se Schrödingerovým institutem (pravidelné odpolední činnosti - hra na hudební nástroj, sportovní a pohybové hry, doučování a příprava dětí na vyučování + jednorázové sportovní aktivity během školního roku), s organizací Naturschutz a dlouhou dobu i s Národním parkem České Švýcarsko, přičemž díky četným besedám, exkurzím a aktivitám brzy získáme titul Škola NPČŠ.
      - Děti mají možnost výběru z mnoha bezplatných zájmových kroužků (České tradice a zvyky, Sboreček, Šikovné ručičky, Švadlenka, Angličtina, Němčina, Zdravotnický a Přírodovědný).
      - Malý počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup učitelů ke každému žákovi a rodinnou atmosféru. 
       - Velkou finanční oporou je obec, která poskytuje dětem každoročně příspěvek na plavání, pomůcky, výlety a exkurze a mnoho dalších akcí a aktivit.

 

Webové stránky školy: www.zsstarkrec.cz

Zprávy

#

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/18

Dokument obsahující činnosti školy školního roku 2017/2018. celý text

ostatní | 7. 1. 2019 | Autor: Luděk Pešek