Obsah

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím poskytovaných dle zákona 106/1999 Sb. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje obci povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.
 

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

  • na adresu Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
  • emailem přes elektronickou podatelnu obce na adresu krecany@volny.cz
     
Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)
 

Formulář

Odpověď 1_1 Staženo: 313x | 27.02.2019

Žádost 1_1 Staženo: 298x | 27.02.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 254x | 27.02.2019

Žádost a odpověď 1_12 Staženo: 308x | 27.02.2019

Odpověď 1_11 Staženo: 255x | 27.02.2019

Žádost 1_11 Staženo: 287x | 27.02.2019

Žádost 1_6 Staženo: 289x | 06.06.2019

Odpověď 1_6 Staženo: 223x | 06.06.2019

Odpověď 1_6 příloha Staženo: 217x | 06.06.2019

Žádost 1_7 Staženo: 231x | 15.07.2019

Odpověď 1_7 Staženo: 213x | 15.07.2019

Žádost 1_8 Staženo: 209x | 05.08.2019

Odpověď 1_8 Staženo: 215x | 05.08.2019

Žádost 2_8 Staženo: 185x | 22.08.2019

Odpověď 2_8 Staženo: 1469x | 22.08.2019

Žádost 3_8 Staženo: 236x | 26.08.2019

Odpověď 3_8 Staženo: 179x | 26.08.2019

Odpověď 3_8 příloha Staženo: 259x | 26.08.2019

Žádost 1_9 Staženo: 235x | 13.09.2019

Odpověď 1_9 Staženo: 193x | 13.09.2019

Stránka