Obsah

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím poskytovaných dle zákona 106/1999 Sb. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje obci povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.
 

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

  • na adresu Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
  • emailem přes elektronickou podatelnu obce na adresu krecany@volny.cz
     
Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)
 

Formulář

Odpověď 9_1 Staženo: 44x | 07.09.2021

Žádost 9_2 Staženo: 44x | 20.09.2021

Odpověď 9_2 Staženo: 48x | 20.09.2021

Žádost 11_1 Staženo: 59x | 12.11.2021

Odpověď 11_1 Staženo: 52x | 12.11.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 44x | 12.01.2022

Žádost 3_1 Staženo: 42x | 18.03.2022

Odpověď 3_1 Staženo: 38x | 18.03.2022

Odpověď 3_1 příloha 1 Staženo: 36x | 18.03.2022

Odpověď 3_1 příloha 2 Staženo: 33x | 18.03.2022

Odpověď 3_1 příloha 3 Staženo: 28x | 18.03.2022

Žádost 5_1 Staženo: 24x | 11.05.2022

Odpověď 5_1 Staženo: 16x | 11.05.2022

Žádost 5_2 Staženo: 29x | 11.05.2022

Odpověď 5_2 Staženo: 23x | 11.05.2022

Žádost 5_3 Staženo: 21x | 09.06.2022

Odpověď 5_3 Staženo: 33x | 09.06.2022

Stránka