Obsah

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím poskytovaných dle zákona 106/1999 Sb. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje obci povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.
 

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

  • na adresu Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
  • emailem přes elektronickou podatelnu obce na adresu krecany@volny.cz
     
Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)
 

Formulář

Žádost 1_12 Staženo: 57x | 03.12.2019

Odpověď 1_12 Staženo: 51x | 03.12.2019

Odpověď 1_12 příloha Staženo: 60x | 03.12.2019

Žádost 2_12 Staženo: 55x | 12.12.2019

Odpověď 2_12 Staženo: 51x | 12.12.2019

Žádost 3_12 Staženo: 54x | 30.12.2019

Odpověď 3_12 Staženo: 43x | 30.12.2019

Odpověď 3_12 příloha 1 Staženo: 50x | 30.12.2019

Odpověď 3_12 příloha 2 Staženo: 51x | 30.12.2019

Žádost 1_1 Staženo: 53x | 14.01.2020

Odpověď 1_1 Staženo: 59x | 14.01.2020

Žádost 1_2 Staženo: 46x | 21.02.2020

Odpověď 1_2 Staženo: 42x | 21.02.2020

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 38x | 25.02.2020

Žádost 2_1 Staženo: 75x | 10.03.2020

Odpověď 2_1 Staženo: 55x | 10.03.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 15x | 16.02.2021

Stránka