Obsah

Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Agentura pro sociální začleňování …

  • pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.
  • propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly.
  • spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.

V současné chvíli Agentura spolupracuje s 49 lokalitami z celé České republiky všetně naší obce.

V níže přiloženém dokumentu naleznete strategický plán sociálního začleňování města Rumburk a obce Staré Křečany pro období 2017-2020 a 2022-2026.

 

Dokument

 

Tématický akční plán pro roky 2020-2022 - TAP Staré Křečany

Tématický akční plán pro roky 2022-2026 - TAP Staré Křečany