Včelaři

Včelaři v obci

Včelstvo je asi nejbáječnější přírodní druh z hlediska organizace hmoty a energie v prostoru a čase. Každá včela je pro přírodu a tedy i pro nás velmi důležitá a přínosná. Po miliony let žijí včely v plné symbióze s přírodou a vzájemně si pomáhají. Včela je producentem lahodného  medu a dalších zdraví  prospěšných látek, ale hlavně a především je šiřitelem rozmanitého života rostlinstva obce. Bez opylování včelami se neobejde  80% našich ovocných stromů.

 Včelaření v naší obci má dokonce širší historický podtext. Dřívější německý název části obce Zeidler (otec včel) označoval včelaře, kteří se o včelstva a úly starali. Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce dostala vesnice český název podobného významu, Brtníky. Brtě je výraz označující dutiny stromů, a ti, kteří v nich chovali včely, byli nazýváni Brtníky.

Většina včelařů v naší obci působí v rámci Základní organizace Českého svazu včelařů Rumburk. V katastru obce je chováno okolo 100 včelstev a každý další zájemce o včelaření bude vítán.

Webové stránky včelařů: https://zo-csv-rumburk.webnode.cz

Jaro